Egy ökológiailag valóban fenntartható társadalom kialakulásához a mainál sokkal inkább előtérbe kellene kerülnie az emberek közötti együttműködésnek. Ennek elősegítésére jött létre a Kisközösségi Program, melynek szakmai vezetője Takács-Sánta András ökológus, egyetemi docens.

A Kisközösségi Program ötlete 2008-ban fogalmazódott meg Takács-Sánta Andrásban, aki ekkor már több mint egy évtizede foglalkozott a környezeti problémák kérdéskörével kutatóként és oktatóként egyaránt – írja a ReCity Magazin. Leginkább az érdekelte, hogyan valósulhat meg egy ökologikusabb életmód társadalmi léptékben.

Arra a következtetésre jutott, hogy az igazán komoly változásokat a helyi kisközösségek generálhatják, akik főként a helyben működő cégeket, helyi önkormányzatokat és a helyben élő embereket lennének képesek környezettudatosabb irányba terelni. A Kisközösségi Program fő célja, hogy minél több ilyen öko-kisközösség jöjjön létre és működjön szerte az országban.

lato-mezo-kozossegi-okotabor-terepszemle

Kutatási és akcióprogram – a terepen

A Takács-Sánta András szakmai vezetésével, többségében önkéntesekből álló 15-20 fős csapat által megvalósított program egyszerre kutatási és akcióprogram. Tevékenységük fontos részét képzi a terepmunka: folyamatosan járják az országot, és vizsgálják a helyi öko-kezdeményezéseket. Kutatásuk középpontjában azok a Magyarországon megvalósult, helyi ökologikus kezdeményezések állnak, amelyek mintaként szolgálhatnak mások számára; elsősorban közösségi próbálkozásokat, de önkormányzatiakat is vizsgálnak.

Terepmunkájuk egy új pilléreként 2013 februárjában elindítottak egy akciókutatást Nagybörzsönyben, amelynek keretein belül igyekeznek segítséget nyújtani egy ökologikus helyi kisközösség létrejöttében, majd pedig a működésében. Az akciókutatás találó megnevezés: akció, mert egyfajta társadalmi változás elősegítését jelöli, ugyanakkor kutatóként is jelen vannak a folyamatban, így a végkifejlet még kudarc esetén is tanulságos.

Miért épp Nagybörzsönyre esett a választásuk? „Az egyik munkatársunk ott lakik, és könnyebb úgy elindulni, ha van egy híd a csapatunk és a helyiek között. Jelenleg ott tart a projekt, hogy a környezetkímélőbb életmód lehetőségeiről beszélgetünk rendszeresen az ott élőkkel” – mondja a program vezetője, Takács-Sánta András. „Egy kvázi baráti akciócsoport létrejöttét akarjuk elősegíteni, nekik tartunk egy tízrészes mini humánökológia tanfolyamot és egy háztartásvezetés-szemináriumot az otthonok zöldítéséről.”

lato-mezo-kozossegi-okotabor-ijaszat

Iránymutatás

A program egyik fő feladata egy kézikönyv elkészítése – Kiútikönyv munkacímmel –, melyhez egy interaktív honlap is tartozik majd. A kézikönyv amellett, hogy számos közösségi szintű környezetkímélő viselkedési alternatívát tartalmaz, segítséget, lelkesítést és útmutatást ad mindazoknak, akik az országban ökologikus helyi kisközösségeket szeretnének létrehozni és működtetni.

Emellett nyaranta ökotáborokat szerveznek a Börzsönyben, ahol mindenki belekóstolhat a vidéki életbe, az önellátás alapjaiba és a környezettudatos életmód rejtelmeibe. Az első gyerektáboruk 2012 nyarán volt, majd annak sikerén felbuzdulva 2013-ban már nemcsak gyerekek, hanem felnőttek számára is indítottak egyet.

lato-mezo-kozossegi-okotabor-kecskefejes

Megélhetés helyben?

A környezetkímélő életmód-alternatívához szorosan kapcsolódik a helyi megélhetés megteremtése is. Ilyenkor azonban nem a profit van a középpontban, hanem a kisléptékű gazdasági tevékenység, a mezőgazdaság és a szolgáltatások dominálnak – az ipar súlya pedig csökken. „Az egész rendszer akkor működik, ha valamiféle ökológiailag fenntartható gazdasági tevékenységből helyben is meg lehet élni” – mondja Takács-Sánta András. „Nagybörzsönyben például a helyi mezőgazdaság termékei vagy az ökoturizmus lehetnek a megélhetési források.”

lato-mezo-kozossegi-okotabor-lekvarfozes

A kapocs, amely összeköt

A magyarországi tapasztalatok – például Krisna-völgy – alapján úgy tűnik, a vallási alapokon szerveződő közösségek a leginkább működőképesek, de világviszonylatban számos más példát is találunk. Kellenek közös szellemi alapok – ismeri el Takács-Sánta András. Úgy véli, a vallás segít a közösség összetartásában, mégsem feltétlenül szükséges. Szerinte nemcsak a falvakban, hanem bármekkora településen kialakulhatnak ökologikus helyi kisközösségek, a település adottságainak figyelembe vételével.

Vajon a Kisközösségi Program városi közegben is működhetne? A válaszért kattints a ReCity Magazin oldalára.

Doró Viki

Ha ez a cikk számodra érdekes volt és szeretnél további társadalmilag fontos témákról értesülni, amikről talán máshol nem olvashatsz, akkor csatlakozz Te is a Magyar Termék Online Facebook oldalához.

Kapcsolódó oldal: www.kiskozossegek.hu

Legutolsó szerkesztés: 2016-02-18