Asszonyfarsang 1967
Fotó: Franciscy József, K. Csilléry Klára

Vajon mi az, ami évről évre megtöri  a hétköznapok egyszínűségét? Az ünnep. Az újévi hejehujázásból alig felocsúdva, máris beköszönt egy újabb vigasság; a farsangi időszak. Habár már jócskán a karneváli szezonban járunk, még nem késő összeszedni jellegzetességeit, hagyományait.

Ünnepi időszakban jellemzően egy kicsit másképp viselkedünk, mint hétköznapokon. Ilyenkor az ünnepnek megfelelő előírásokat, szokásokat követjük. S ha belegondolunk, rájövünk, milyen sok naptári naphoz, gazdasági és vallási élethez vagy emberi életfordulókhoz kapcsolódó alkalom adhat okot az ünneplésre. Legyen az emléknap, avatás, keresztelő, esküvő, aratás, szüret, karácsony, húsvét, pünkösd vagy épp farsang, ezek az ünnepek különös jelentőséggel bírnak, hiszen megtörik és tagolják a végtelennek tűnő időt.

Fotó: Franciscy József

Fotó: Franciscy József

Az ördög ünnepe

A farsang a naptári ünnepek nagy csoportján belül a téli népszokások körébe sorolható, melyek a középkorban honosodtak meg hazánkban. Kezdetben főként a királyi udvar és a városi polgárság kedvelt szórakozási alkalma volt, de a XV. századtól már a farsang népi gyakorlatáról is szólnak írások. A hivatalos farsangi időszak első napja vízkereszt (január 6.), utolsó napja húshagyókedd, a húsvét előtti negyvenedik nap.

A népi gyakorlatban a legfontosabb a farsang utolsó szakasza, azaz a nagyböjtöt megelőző utolsó három nap volt: farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd. A farsang legfontosabb szokásai ezeken a napokon történtek. Felszabadultsága miatt minden hazai egyház az ördög ünnepének tartotta, a tiltandó szokások közé sorolta, és harcolt ellene. Egy török követ mondása jól érzékelteti ezt a hangulatot: „Van olyan idő, midőn a magyarok esze elmegyen, mely idő alatt az illető muzulmán a fársángot értette.”

Farsangtemetés - Elindulás előtt színes krétával kikészítik egymást. Fotó: Szendrey Ákos

Farsangtemetés – Elindulás előtt színes krétával kikészítik egymást. Fotó: Szendrey Ákos

Farsang idején mindent lehet!

A farsangi időszak alkalmat biztosított a népi humor és színjátszás kibontakozására, nem véletlen, hogy a színjátékok és alakoskodások szinte minden típusa előfordult ebben a hagyománykörben. Rendkívüli szerepe volt a nevetésnek és a kinevettetésnek, valamint nagy hangsúlyt fektettek ilyenkor az evésre, ivásra, mulatozásra is. Jellemzőek voltak a zajkeltő felvonulós játékok, a tréfás párviadalok, a temetési paródiák és halottas játékok. Tekinthetnénk akár az egész időszakot egyetlen nagy színjátéknak is, amikor mindent szabad.

Sokáig a farsang volt az egyetlen olyan ünnep, amely a tilalmakat felfüggesztette. Mindenki egyenrangúnak számított, ennek következtében legfontosabb feladata a társadalmi konfliktusok levezetése volt. Az emberek számára a normák alkalmankénti megszegése megkönnyítette a társadalmi kötöttségek elfogadását a hétköznapokban. Egyfajta „biztonsági szelepként” működött.

Újévi alakoskodás: Kecske Fotó: Diószegi Vilmos

Újévi alakoskodás: Kecske
Fotó: Diószegi Vilmos

Bárki lehetsz!

A téli és farsangi időszak a maszkos alakoskodás legjellegzetesebb ideje. A maszk egyik vonzereje, hogy egyfajta „másik világba” való belépést biztosít. Elfedi az egyén személyiségét, ezáltal viselője szabadsághoz jut, olyan dolgokat is meg mer tenni, amiket egyébként nem. A beöltözés legáltalánosabb jellemzője a mindennapitól, a megszokottól való eltérés, aminek kifejezőeszköze lehet a nemi szerepek felcserélése, a szép és a rút kategóriáinak eltúlzott bemutatása, egy meghatározott típus (pl. emberi, vagy állati figura) megjelenítése vagy az ijesztés.

Medve alakoskodó

Medve alakoskodó

Állati állatságok

A magyar dramatikus szokáshagyományban rendkívül kedveltek és népszerűek voltak az állatot megjelenítő játékok. A gyakoriságot és a jelentőséget tekintve legfontosabb a ló-, a kecske-, a medve- és a gólyamaszkok, melyek a magyar nyelvterületen széles körben ismeretesek voltak. Előfordult még más állatmaszk is, például tehén-, bika-, birka-, kakasmaszk, ezek azonban többnyire egyéni és alkalmi ötlet révén bukkantak fel, anélkül, hogy hagyományossá váltak volna.

Kalina Veronika

Ha ez a cikk számodra érdekes volt és szeretnél további magyar hagyományokról értesülni, amikről talán máshol nem olvashatsz, akkor csatlakozz Te is a Magyar Termék Online Facebook oldalához.

Kapcsolódó oldal: www.neprajz.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/neprajzimuzeum

Legutolsó szerkesztés: 2017-01-31